en | bg

Права на пътниците

Авиокомпания Електра Еъруейс полага всички усилия да изпълнява полетите си по разписание.

Възможно е обаче един полет да бъде изпълнен със закъснение или отменен.

В случай, че полетът Ви е бил отменен, изпълнен с голямо закъснение или не сте били допуснати на борда на самолета за полет, за който притежавате потвърдена резервация, Вие имате определени права според  Регламент (ЕO) No 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11.02.2004 г. Авиационният оператор, изпълняващ полета Ви, носи отговорността за изпълнението на тези изисквания.

По-подробна информация и органа, контролиращ спазването на Регламент (ЕO) No 261 / 2004 г. в съответните страни-членки, ще намерите на:
http://apr.europa.eu/

Бланката на EC за подаване на жалби ще намерите на:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_bg.pdf

партньори

услуги